Polityka Prywatności

Szanując prawo do prywatności Użytkowniku i Ogłoszeniodawców korzystających z serwisu ZGARNIASZTO.pl, w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, Firma Media Zone Krystyna Durlik opracowała politykę ochrony prywatności osób korzystających z usług jej serwisu ZGARNIASZTO.pl

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Media Zone Krystyna Durlik z siedzibą w Kielcach, przy ul. Słonecznej 38/47, 25-731, REGON: 142258240, NIP: 5222945353.

2. Dane osobowe Użytkowników i Ogłoszeniodawców są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik lub Ogłoszeniodawca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

4. Przy Rejestracji osoba, która zakłada Konto w Serwisie ZGARNIASZTO.pl i staje się jego właścicielem. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: adresu e-mail, adresu siedziby firmy, NIP, numeru telefonu (w celu kontaktowania się pracowników Operatora) natomiast Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoje adres e-mail. Dane wpisywane są w formularzu rejestracyjnym lub uzupełniającym. Wyrażenie przez Użytkownika lub Usługodawcy wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy z Operatorem

5. Dane osobowe Ogłoszniedawców, dokonujących płatności on-line za wystawianie Ogłoszeń Promocyjnych są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi,
b) niezwłocznie po wyborze przez Ogłoszeniodawcy w Serwisie ZGARNIASZTO.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

6. Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Usług własnych oraz partnerów Operatora serwisu ZGARNIASZTO.pl

7. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rejestracji lub może zostać udzielona w trakcie korzystania z serwisu, gdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca jest zalogowany na swoim Koncie. Osoby które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi „newsletter” odznaczają, z których miast chcą otrzymywać informacje o Ogłoszeniach Promocyjnych prezentowanych w serwisie ZGARNIASZTO.pl. Będą wtedy otrzymywały oferty z tylko danego, wybranego miasta.

8. Administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikom i Ogłoszeniodawcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

9. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik lub Ogłoszeniodawca możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w serwisie ZGARNIASZTO.pl, edytując swój profil.

10. Użytkownikowi i Ogłoszeniodawcy, który korzysta z usługi „newsletter” przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta, oraz komunikacji z serwisem ZGARNIASZTO.pl a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres biuro@zgarniaszto.pl .

11. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@zgarniaszto.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.

12. Dane osobowe Użytkowników i Ogłoszeniodawców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

13. Na stronach Serwisu ZGARNIASZTO.pl używane są pliki cookie. O sposobie wykorzystywania plików cookie przeczytasz w załączniku Informacje o cookies, który znajdziesz pod tym linkiem [link].

14. Dane osobowe Użytkowników i Ogłoszeniodawców są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.