Regulamin

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Operator – Media Zone Krystyna Durlik z siedzibą w Kielcach, 25-731 Kielce, przy ul. Słonecznej 38/47, NIP: 657 125 85 51, REGON: , e-mail: biuro@zgarniaszto.pl ZGARNIASZTO.pl – serwis ogłoszeniowy utrzymywany na domenie zgarniaszto.pl, prowadzony przez Media Zone Krystyna Durlik , w ramach którego publikowane są ogłoszenia dzięki, którym poprawnie zarejestrowany użytkownik może nabyć kupony rabatowe on-line o charakterze otwartym, na usługi i towary oferowane przez Ogłoszeniodawców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
Usługa – usługa lub towar, będące przedmiotem świadczenia Ogłoszeniodawców na rzecz posiadacza Kuponu Standard lub Kuponu Premium, oferowane przez Ogłoszeniodawcę na zasadach opisanych w Ogłoszeniu Promocyjnym.
Kupon Standard – wygenerowany unikalny kod i wysłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz udostępniany Użytkownikowi w ramach jego Konta, stanowiący potwierdzenie dla Użytkownika nabycia uprawnienia do skorzystania z rabatu na dany towary lub usługę na warunkach określonych w konkretnym ogłoszeniu wystawionym przez Ogłoszeniodawcę.
Kupon Premium – wygenerowany unikalny kod i wysłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz udostępniany Użytkownikowi w ramach jego Konta, stanowiący potwierdzenie dla Użytkownika nabycia uprawnienia do skorzystania z rabatu na dany towary lub usługę na warunkach określonych w konkretnym ogłoszeniu wystawionym przez Ogłoszeniodawcę w wyniku wygrania go w Konkursie Premium, którego zasady określone zostały w punkcie 4. Konkurs Premium.
Ogłoszenie Promocyjne – ogłoszenie umieszczane w serwisie ZGARNIASZTO.pl przez Ogłoszeniodawcę, w której oferowane są Usługi w normalny trybie prowadzonej działalności przez Ogłoszeniodawcę i są udostępniane Użytkownikom Serwisu ZGARNIASZTO.pl z udzielonym specjalnym rabatem na warunkach ustalonych przez Ogłoszeniodawcę podczas wystawiania Oferty Promocyjnej w szczególności parametry cenowe, czas prezentacji, czas na jej wykorzystanie przez Użytkownika, który nabył konkretną Usługę. Wykorzystanie Usługi przez Użytkownika będzie możliwe w określonym konkretnym terminie określonym przez Ogłoszeniodawcę na podstawie wygenerowanego unikalnego kodu. Ogłoszeniodawcy nie przysługuje prawo zmiany szczegółów nabytej Usługi przez Użytkownika opisanej w konkretnej Ofercie Promocyjnej.
Użytkownik – osoba fizyczna, która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzono zostało jej indywidualne Konto, tym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach serwisu ZGARNIASZTO.pl na zasadach określonych w Regulaminie.
Ogłoszeniodawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca nabycie rabatu na Usługi na warunkach promocyjnych określonych w konkretnym ogłoszeniu, które zostało zamieszone w serwisie ZGARNIASZTO.pl
Konto – konto Użytkownika prowadzone przez Operatora, pod unikatową nazwą (e-mail), umożliwiająca logowanie się do serwisu, nabycie rabatu z Ogłoszeń Promocyjnych , które jednocześnie jest zborem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu ZGARNIASZTO.pl
Usługa płatnicza - wykonanie Transakcji płatniczej na rzecz Ogłoszeniodawcy.
Transakcja płatnicza - transfer środków pieniężnych od Ogłoszeniodawcy do wskazanego przez Operatora, który zawarł umowę na usługi.
Rejestracja – procedura mająca na celu założenie indywidualnego Konta w serwisie ZGARNIASZTO.pl
Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu ZGARNIASZTO.pl
Polityka Prywatności – dokument określający, które dane osobowe Użytkowników serwisu ZGARNIASZTO.pl są gromadzone oraz jakie są zasady ich przetwarzania i wykorzystywania przez Operatora.
Regulamin Konkursu Premium – dokument określający warunki Konkurs Premium

2. Postanowienia wstępne.

2.1. Właścicielem serwisu ZGARNIASZTO.pl jest Media Zone Krystyna Durlik z Siedziną w Kielcach, 25-731 Kielce, przy ul. Słonecznej 38/47, NIP: 657 125 85 51, REGON: , e-mail: biuro@zgarniaszto.pl
2.2. Użytkownik i Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zapoznania z brzemieniem Regulaminu przed skorzystaniem z serwisu ZGARNIASZTO.pl. Korzystanie z serwisu ZGARNIASZTO.pl oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
2.3. Przedmiotem działalności serwisu ZGARNIASZTO.pl jest świadczenie następujących usług:
2.3.1. Umożliwienie zamieszczenia w serwisie Ogłoszeń Promocyjnych, które mogą umieszczać Usługodawcy
2.3.2. Umieszczanie banerów rek lamowych na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Operatorem a Reklamodawcą
2.3.3. Wysyłanie wiadomości drogą poczty elektronicznej, czyli tzw. „newsletter”
2.4. Dostęp do Serwisu ZGARNIASZTO.pl jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia się z siecią Internet. Dla korzystania z usług ZGARNIASZTO.pl konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych wyświetlanie stron WWW.

3. Zasady rejestracji i warunki korzystania z Serwisu ZGARNIASZTO.pl

3.1. Użytkownika aby móc w pełni korzystać ze wszystkich usług Serwisu ZGARNIASZTO.pl musi poprawnie wypełnić formularz zamieszczony w Serwisie ZGARNIASZTO.pl, który prowadzi do założenia Konta lub zarejestrować się do Serwisu ZGARNIASZTO.pl używając loginu i hasła przypisanego do utworzonego dla niego konta w Serwisie Facebook.
3.2. Ogłoszeniodawca aby móc w pełni korzystać ze wszystkich usług Serwisu ZGARNIASZTO.pl musi mieć założone Konto na ZGARNIASZTO.pl, które jest możliwe po skontaktowaniu się z pracownikiem Operatora. Dane do kontaktu znajdują się w Serwisie ZGARNIASZTO.pl w dziale kontakt [link].
3.3. Założenie Konta wiąże się z akceptacją Regulaminu i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta.
3.4. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca musi również potwierdzić założenie konta, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w przesłanej wiadomości elektronicznej (e-mail) w trakcie procesu Rejestracji, na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu podczas Rejestracji lub podany pracownikowi Operatora podczas rozmowy.
3.5. Dostęp do Konta Użytkownik lub Ogłoszeniodawca uzyskuje po zalogowaniu się czyli podaniu adresu e-mail i hasła, które wprowadzi podczas procesu Rejestracji i uzupełni podstawowe dane.
3.6. Użytkownik może również zmienić status swojego Konta na Usługodawcę poprzez kontakt z działem obsługi dzięki informacją podanym w Serwisie ZGARNISZTO.pl w dziale kontakt (link).
3.7. Na podany przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu ZGARNIASZTO.pl (newsletter). Użytkownik lub Ogłoszneniodawca może w każdej chwili zdecydować o subskrypcji newslettera Serwisu ZGARNIASZTO.pl, bądź wyrazić, a następnie cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
3.8. W przypadku naruszenia, któregokolwiek punktu z Regulaminu przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę, Operator może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Serwisu ZGARNIASZTO.pl rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem lub Ogłoszeniodawcą umowy.
3.9. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może w każdym momencie usunąć swoje Konto poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną (e-mail) o rezygnacji z korzystania usług Serwisu ZGARNIASZTO.pl na adres e-mail: biuro@zgarniaszto.pl co wiąże się z wypowiedzeniem umowy między Użytkownikiem, a Operatorem.

4. Konkurs Premium

4.1. Organizatorem konkursu jest Operator (dalej: organizator).
4.2. Organizator współpracuje z każdym Ogłoszeniodawcą (dalej: sponsor), który wystawił Ogłoszenie Promocyjne z Kuponem Premium
4.3. Celem Konkursu Premium jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi, które charakteryzują się pomysłowością i kreatywnością.
4.4. Przedmiotem Konkursu są zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie "Dlaczego to właśnie Ty masz zgarnąć ten kupon"
4.5. Organizator i Sponsor oczekują od uczestników pomysłowych i kreatywnych odpowiedzi.
4.6. Uczestnikiem Konkursu Premium (dalej: uczestnik) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które poprawnie założyły konto w serwisie ZgarniaszTo.pl
4.7. Organizator oraz Sponsor i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom.
4.8. Zgłoszenie się do konkursu jest bezpłatne.
4.9. Uczestnicy mogą się zgłaszać tyle razy ile ustali Sponsor w danym Konkursie Premium.
4.10. Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu Premium polega na naciśnięciu przycisku "Zgarnij To" na Ogłoszeniu Promocyjnym wystawionym przez Sponsora oraz wysłanie odpowiedzi na pytanie "Dlaczego to właśnie Ty masz zgarnąć ten kupon" poprzez formularz, który się pokazał po kliknięciu we wcześniej wspomniany przycisk.
4.11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu Premium oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie adresu e-mail na liście laureatów konkursu w Internecie oraz w wiadomości e-mail wysłanej do wszystkich uczestników konkursu.
4.12. Uczestnicy Konkursy Premium, mogą zgłaszać się do daty wyznaczonej przez Sponsora podczas wystawiania Ogłoszenia Promocyjnego. Data zakończenia Konkursu Premium widoczna jest na stronie danego Ogłoszenia Promocyjnego.
4.13. W skład Jury wchodzi Organizatora, Sponsor oraz pracownicy portalu ZgarniaszTo.pl
4.14. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
4.15. Nagrodami w Konkursie Premium jest Kupon Rabatowy na usługę lub towar, który ma do zaoferowania Sponsor w swojej działalności gospodarczej w ilości wyznaczonej przez Sponsora podczas wystawiania Ogłoszeni Promocyjnego z Kuponami Premium. Cena po rabacie danej usługi lub towaru musi być mniejsza o co najmniej 50% od ceny początkowej. Kuponu Rabatowego nie można wymienić na gotówkę, chyba że Ogłoszeniodawca zamieścił inną informację w Ogłoszeniu Promocyjnym. Komunikat
4.16. Wyniki zostaną wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników danego Konkursu Premium.
4.17. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
4.18. Przystąpienie do Konkursu Premium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.19. Organizator Konkursu Premium nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
4.20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na stronie internetowej ZgarniaszTo.pl

5. Umieszczenie Ogłoszenia Promocyjnego.

5.1. Ogłoszeniodawca i Operator zgodnie postanawiają rozpocząć współpracę w zakresie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminie
5.2. Ogłoszeniodawca przedstawia Ofertę Promocyjną na Usługi, których jest sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które po zaakceptowaniu przez Operatora zostaną opublikowane i wystawione do nabycia na wybranych warunkach podczas wprowadzania Oferty Promocyjnej, w Serwisie ZGARNIASZTO.pl
5.3. Wszelkie szczegóły każdej z Oferty Promocyjnej oraz warunki ich prezentowania wprowadza Ogłoszeniodawca na serwisie ZGARNIASZTO.pl w dziale wystaw ofertę [link].
5.4. Po zaakceptowaniu i opublikowaniu przez Operatora konkretnej Oferty Promocyjnej, Operator umożliwi zarejestrowanym użytkownikom serwisu ZGARNIASZTO.pl nabycia Kuponów Standard lub Kuponów Premium upoważniających do skorzystania z oferty w punkcie usługowym Ogłoszeniodawcy.
5.5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że wykonanie Usługi umieszczonej w Ogłoszeniu Promocyjnym nie naruszy żadnych praw osób trzecich.
5.6. Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystanie przy wystawieniu Ogłoszenia Promocyjnego są jego własnością lub nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
5.7. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że przedstawiona przez niego Ogłoszenia Promocyjnego nie zostanie zmieniona, skrócona lub w inny sposób zmodyfikowana, oraz że zostanie wykonana w opisanym wcześniej przez Ogłoszeniodawcę zakresie. Ogłoszeniodawca, po umieszczeniu Ogłoszenia Promocyjnego przez Operat w Serwisie ZGARNIASZTO.pl nie możne wnosić o jej wycofanie przez cały okres jej obowiązywania, chyba że wycofanie jej będzie spowodowane wcześniejszym całkowitym nabyciem proponowanych Usług lub siłą wyższą
5.8. Ogłoszeniodawca osobiście odpowiada za wszelkie reklamacje osób korzystających z Ogłoszenia Promocyjnego.
5.9. Operator oświadcza, że jest właścicielem domeny www.zgarniaszto.pl na której ma możliwość zamieszczania Ogłoszeń Promocyjnych, skierowanych do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
5.10. Operator nie bierze odpowiedzialności za uzyskanie prze Ogłoszeniodawcę planowanych wyników nabycia Kuponów Standard lub Kuponów Premium za pośrednictwem Serwisu ZGARNIASZTO.pl
5.11. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiału zamieszonego na Ogłoszeniu Promocyjnym przez Ogłoszeniodawcę lub umieszczone opisy, materiały będą miały charakter wulgarny, krzywdzących innych, Operator może odstąpić udostępnienia go na Serwisie ZGARNIASZTO.pl
5.12. Ogłoszeniodawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich przy wykorzystaniu materiałów, jak też i za wszelkie ewentualne roszczenia osób występujących w tych materiałach związane z realizacją prezentacji Ogłoszenia Promocyjnego.
5.13. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie jego nazwy i logotypu oraz materiałów w działaniach reklamowych i promocyjnych Operatora i jego partnerów.
5.14. Ogłoszeniodawca zapewni nabycie praw autorskich lub uzyska licencję do wszystkich materiałów wykorzystanych przy tworzeniu Ogłoszenia Promocyjnego co umożliwi Operatorowi korzystanie z nich na warunkach określonych w niniejszej Regulaminie.
5.15. Ogłoszeniodawca zachowuje pełnię praw autorskich do materiałów
5.16. Podczas wystawiania Ogłoszenia Promocyjnego Ogłoszeniodawca określa na jaki czas będzie wystawione dane Ogłoszenia Promocyjne, po czym automatycznie zostanie wygenerowana kwota jaką musi zapłacić Operatorowi za umieszczenie Ogłoszenia Promocyjnego w Serwisie ZGARNIASZTO.pl . Płatności należy dokonać przed akceptacją i udostępnienie przez Operatora danego Ogłoszenia Promocyjnego.
5.17. Operator wygeneruje Ogłoszeniodawcy fakturę VAT wraz z jego danymi, które wybrał podczas wystawiania Ogłoszenia Promocyjnego, po opłaceniu wystawionej oferty. Faktura VAT zostanie również umieszczona na Koncie Ogłoszeniodawcy. W celu jakichkolwiek poprawek w wystawionej fakturze VAT, Ogłoszeniodawca musi skontaktować się z Operatorem w przeciągu do 5 dni roboczych od czasu wystawienia faktury.
5.18. Ogłoszeniodawca ma możliwość skorzystania z usługi płatniczej świadczonej na zlecenie Operatora i na rzecz Ogłoszeniodawcy przez PayU. PayU wykonując Usługę płatniczą występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn.zm.).
5.19. W przypadku gdy w wyniku wystąpienia siły wyższej, jedna ze stron nie będzie w stanie wykonać jakiegokolwiek obowiązku nałożonego na nią mniejszym Regulaminem. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostaje poza racjonalną kontrolą strony dotkniętej siłą wyższą, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu przez tę stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowanie na podstawie Regulaminu, których strona dotknięta takim zdarzeniem nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, przezwyciężyć ich ani ograniczyć w całości lub w części, poprzez działanie z należytą starannością.

6. Umowa nabycia Kuponów Standard lub Kuponów Premium przez Użytkownika

6.1. Umowa nabycia Kuponu Standard lub Kuponu Premium jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem, a Ogłoszeniodawcą.
6.2. Zawarcie umowy nabycia Kuponu Standard lub Kuponu Premium następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty Ogłoszeniodawcy, zawartej w Ogłoszeniu Promocyjnym. Procedura zawarcia umowy następuje gdy Użytkownik zapozna się z dokładną treścią konkretnego Ogłoszenia Promocyjnego i kliknie w opcję „Zgarnij to” umieszczonej przy danym Ogłoszeniu Promocyjnym, a następnie potwierdzi przez niego tego wyboru. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Użytkownika dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedającego i zawarcia umowy nabycia Kuponu Standard lub Kuponu Premium.
6.3. W wyniku zawarcia umowy, Operator generuje w imieniu Usługodawcy Kupon Standard lub Kupon Premium i wysyła do Użytkownika na jego adres e-mail przypisany do Konta podczas rejestracji jak również zostaje umieszczony na Koncie Użytkownika .
6.4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Użytkownika za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Ogłoszeniodawcy

6.5 Kuponu Rabatowego nie można wymienić na gotówkę, chyba że Ogłoszeniodawca zamieścił inną informację w Ogłoszeniu Promocyjnym.
7. Zasady odpowiedzialności.

7.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi lub wydanie towaru przez Ogłoszeniodawcę zamieszczonego na Ogłoszeniu Promocyjnym bądź za nie wykonanie danej usługi lub nie wydanie towaru z innych przyczyn, niż błąd Operatora w wygenerowaniu kuponu.
7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie regulaminu.
7.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo oferowanych towarów i usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców.

8. Reklamacje.

8.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania serwisu ZGARNIASZTO.pl mogą składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie (link)
8.2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
8.3. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacji, o której mowa w pkt.6.1 w terminie do 14 dni od daty otrzymania jej przez Operatora, a odpowiedź przesłać w formie elektronicznej na adres podany podczas składania reklamacji.
8.4. Reklamacje dotyczące nienależytego wykonania usługi, nie wykonania usługi, nie wydaniu towaru lub wydaniu wadliwego bądź innego towaru niż zamieszczonego na Ogłoszeniu Promocyjnym przez Ogłoszeniodawcę muszą być bezpośrednio skierowane do danego Ogłoszeniodawcy.
8.5. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w pkt. 6.4 ponosi Ogłoszeniodawca.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Operator chroni dane Użytkownika i Ogłoszeniodawców zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr. 1 „Polityka Prywatności”
9.2. Regulamin dostępny jest na serwisie ZGARNIASZTO.pl
9.3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Serwisie ZGARNIASZTO.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od jego umieszczenia na Serwisie ZGARNIASZTO.pl . Kupony zamieszczone w serwisie ZGARNIASZTO.pl przed wejściem w życie zmian, są nabywane na zasadach dotychczasowych.
9.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przypisy kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Kielcach.